МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Доктор Димитър Чакмаков в град Раднево извършва висококачествена консултативно - диагностична дейност и болнично лечение.

МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД - Infocall.bg
МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД - Infocall.bg
МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

Болница за активно лечение в Раднево

Многопрофилна болница за активно лечение "Доктор Димитър Чакмаков - Раднево" извършва висококачествена консултативно-диагностична дейност и болнично лечение. В здравното заведение работи висококвалифициран екип от лекари специалисти. Болницата се намира в град Раднево, област Стара Загора.

В МБАЛ „Д-р Д.Чакмаков - Раднево”- ЕООД има разкрити следните структури:

 • Вътрешно отделение - със сектори по кардиология, пулмология, ендокринология и гастроентерология;
 • Детско отделение;
 • Неврологично отделение;
 • Хирургично отделение;
 • Отделение по ортопедия и травматология;
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
 • Отделение за долекуване и продължително лечение с терапевтичен и хирургичен профил;
 • Отделение по физикална рехабилитация;
 • Отделение по образна диагностика;
 • Отделение по обща и клинична патология;
 • Клинична лаборатория;
 • Микробиологична лаборатория.

Автор:

Болница за активно лечение в Раднево - МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД
Болница за активно лечение в Раднево - МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД - изображение 1Болница за активно лечение в Раднево - МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД - изображение 2Болница за активно лечение в Раднево - МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД - изображение 3Болница за активно лечение в Раднево - МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД - изображение 4

Вътрешно отделение в Раднево

Вътрешното отделение в МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД включва:

 • сектор пулмология и нефрология;
 • инфекциозен сектор;
 • интензивен сектор;
 • кардиологичен сектор.

Секторът за диагностика и лечение на заболявания на сърдечно-съдовата система в МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД е оборудван с: ЕКГ апарат с монитор, велоергометър, ехокардиограф с цветен доплер, спирометър и холтер ЕКГ.

Екипът от лекари специалисти, предоставя квалифицирана и многопрофилна терапевтична помощ при обострени и остри хронични заболявания: бъбречни, заболявания на дихателната система, неясни интердисциплинарни заболявания и комбинирани заболявания.

Автор:

Вътрешно отделение в Раднево - МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД

Детско отделение в Раднево

МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД разполага с детско отделение за лечение на заболявания при деца от 0 да 18 години.

Детското отделение в МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД е оборудвано с:

 • инфузионни помпи;
 • ехограф;
 • инхалатори;
 • персонален монитор с пулсоксиметър и кардиомонитори.

За децата в МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД е осигурен денонощен прием, по спешност или планов. В детското отделение работят: педиатри, медицински сестри и санитари.

Автор:

Детско отделение в Раднево - МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД

Хирургично отделение в Раднево

МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД е Многопрофилна болница за активно лечение в град Раднево, разполагаща с хирургично отделение.

Видът и обемът на оперативните намеси в МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД непрекъснато се разширява, като постоянно се въвеждат нови интервенции в коремната, ендокринната, съдовата, лицево-челюстната и гръдна хирургия. Все по-често лапароскопската хирургия намира място сред оперативните намеси.

Автор:

Хирургично отделение в Раднево - МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД

Неврологично отделение в Раднево

МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД в град Раднево разполага с неврологично отделение, в което се извършват първични и вторични неврологични прегледи, диагностика, лечение и професионални грижи от медицинските специалисти на заболявания на централната и периферната нервна система.

В неврологичното отделение към МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД се осигурява спешна хоспитализация и интензивна терапия и за болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение. За пациентите полагат грижа лекари с призната специалност неврология, медицински сестри и санитари.

Неврологично отделение разполага с:

 • Приемно - консултативен кабинет;
 • Интензивен кабинет;
 • ЕЕГ кабинет;
 • ЕМГ кабинет;
 • Кабинет доплерова сонография.

Автор:

Неврологично отделение в Раднево - МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД

Анестезиология и интензивно лечение в Раднево

МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД разполага с отделение по анестезиология и интензивно лечение, в което се извършва специфична високоспециализирана медицинска дейност, осигуряваща съхраняване здравето и живота на пациентите.

Отделение по анестезиология и интензивно лечение към МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД осигурява плановата и спешна хирургична дейност на болничните отделения, осъществявайки обезболяването, следенето и поддържането на основните жизнени функции на организма преди, по време и след операцията.

В сектора за интензивно лечение се лекуват пациенти, нуждаещи се от непрекъснато наблюдение, медицински грижи и интензивно лечение.

Отделението осигурява денонощно наблюдение и специална медицинска апаратура за мониториране и дихателна реанимация. Оборудвано е с необходимата по стандарти високоспециализирана апаратура.

Автор:

Анестезиология и интензивно лечение в Раднево - МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков ЕООД
Ключови думи: многопрофилна болница Раднево, лечение детски болести Раднево, лечение вътрешни болести Раднево, лечение неврологични болести Раднево, Клинична лаборатория Раднево, детско отделение Раднево, неврологично отделение Раднево, хирургично отделение Раднево, рехабилитация Раднево, ортопедично отделение Раднево, образна диагностика Раднево
Етикети: Добър невролог, Лечение вътрешни болести, Лечение детски болести, Лечение неврологични болести, Многопрофилна болница за активно лечение, Педиатър, Прегледи при невролог
Тази страница е посетена 13534 пъти.
Общо посещение на профила: 20177.
Телефонен номер е поискан 228 пъти.
Мнения и коментари

Добро отношение и големи специалисти!

Добави мнение и оценка