Научноизследователски сектор към СУ

Научноизследователският сектор към СУ Св. Климент Охридски град София предлага приложни изследвания, информационни, административни и консултантски услуги.

Рейтинг 5
Научноизследователски сектор към СУ - Infocall.bg
Научноизследователски сектор към СУ - Infocall.bg
град София-Лозенец
Бул. Драган Цанков №8
Моля, попълнете на кирилица!
За института

Бизнес информационни услуги в София-Лозенец

НИС град София е Научноизследователски сектор към СУ Св. Климент Охридски. Секторът е създаден през 1964 година от ентусиазирани геолози, биолози и физици.

Научноизследователският сектор към СУ Св. Климент Охридски обхваща дейността на академичния състав по извършването, обслужването и организирането на приложни изследвания, технологична, експертна, консултантска и други дейности.

Изследователската дейност обхваща различни области на природните и обществените науки. Особено активни са изявите в следните области:

 • информационни технологии;
 • микробиология и биотехнологии;
 • оптоелектроника и наноматериали;
 • синтез на нови органични и неорганични вещества;
 • термодинамика и хидродинамика на дисперсни системи;
 • физика на плазмата и газовите разряди;
 • лабораторни технологии за производство на реактиви;
 • лазерна технология и апаратура;
 • екология и опазване на природната среда;
 • радиоактивно замърсяване на почвата, водата и въздуха;
 • регионална геология и геоложко картиране;
 • проблеми на висшето образование;
 • социални науки;
 • религиозни изследвания;
 • икономическа оценка на проекти и фирми;
 • трансфер на технологии.

С помощта на научноизследователския сектор ежегодно се изпълняват около 300 договора. 30% от тях са по програми на Европейската комисия, 60% финансирани от Национален фонд Научни изследвания и около 35% от индустрията.

Автор:

Бизнес информационни услуги в София-Лозенец - Научноизследователски сектор към СУ
Бизнес информационни услуги в София-Лозенец - Научноизследователски сектор към СУ - изображение 1Бизнес информационни услуги в София-Лозенец - Научноизследователски сектор към СУ - изображение 2Бизнес информационни услуги в София-Лозенец - Научноизследователски сектор към СУ - изображение 3Бизнес информационни услуги в София-Лозенец - Научноизследователски сектор към СУ - изображение 4
Ключови думи: бизнес информационни услуги София Лозенец, административни услуги София Лозенец, консултантски услуги София Лозенец, информационни услуги София Лозенец, сектор приложни изследвания София Лозенец, научноизследователски сектор София Лозенец
Етикети: Консултантски услуги, Научни изследвания, Университет, Университети
Тази страница е посетена 6998 пъти.
Общо посещение на профила: 11828.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка