Покана - Земеделска кооперация Бата

Земеделска кооперация Бата - Покана

Земеделска кооперация Бата - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Покана

                                              ПОКАНА

УС на ЗК „Бата“, с. Бата, общ. Поморие, на основание чл. 27, ал. 1, т. 1 от Устава на ЗК „Бата“ и решение на УС на кооперацията от 20 май 2020 г., свиква редовно годишно отчетно общо събрание, което ще се проведе на 7 юни 2020 г. (неделя) от 8. 30 (9. 30) часа в стопанския двор на кооперацията. Събранието ще се проведе на открито и в съответствие с временните противоепидемични мерки за Република България (заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на министъра на здравеопазването).  

Дневен ред:

 

1. Избор председател на ОС, протоколчик и преброители на гласове.

Докладва: председател ЗК „Бата“.

2. Приемане и освобождаване на член-кооператори.

Докладва: председател ЗК „Бата“.

3. Отчетен доклад за дейността на УС на ЗК „Бата“ през периода 21.04.2019 г. – 07.06.2020 г.

Докладва: председател ЗК „Бата“.                                                                                                  

4. Приемане годишния финансов отчет на ЗК „Бата“ и одиторския доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 год.

Докладват: гл. счетоводител на ЗК „Бата”;

                    независим одитор.

5. Отчетен доклад за дейността на КС на ЗК „Бата“ през периода 21.04.2019 г. – 07.06.2020 г.                                                                                                                   Докладва: председател КС.

6. Определяне на финансовия бюджет за КС през следващия отчетен период от 1 година.

                                                                                              Докладва: К. Николов – член на УС.

7. Определяне на фондове „Инвестиции” и „Резервен”.

                                                                                              Докладва: Кр. Колев – член на УС.

8. Избор на одитор за заверка на годишния финансов отчет.

                                                                                              Докладва: Кр. Колев – член на УС.

9. Вземане на решение за определяне стойността на наем земя за дка през 2020 г.

Докладва: К. Николов – член на УС.

10. Вземане на решения за упълномощаване на председателя и УС на ЗК „Бата”, относно кредити с Банки, ДФ “Земеделие“, Разплащателни агенции, юридически и физически лица, закупуване и наемане земеделска земя в землищата на с. Бата и с. Белодол, от юридически лица, физически лица, придобиване нотариален акт за летището, кандидатстване по програми за развитие на селските райони и закупуване и продажба на недвижимо имущество, за следващия отчетен период от 1 година.

Докладва: Кр. Колев – член на УС.

11. Определяне цени за продажба на недвижимо имущество, в т. ч. сгради и прилежащата им земя и определяне максимални цени за закупуване на земеделска земя, за следващия отчетен период от 1 година.

                                                                                              Докладва: председател ЗК „Бата“.

 

За живеещите в гр. Бургас, гр. Поморие и гр. Айтос ще бъде осигурен транспорт в двете посоки. Автобусите ще тръгнат в 8,30 часа от:

- за гр. Бургас          - от спортна зала „Бойчо Брънзов”, ж. к. „Зорница”;

- за гр. Поморие       - от площада пред Община Поморие, втора спирка „Лазур”;

- за гр. Айтос           - от кафене „Мери”, до Автогара.

 

При липса на кворум в 8, 30 часа, събранието ще се проведе един час по-късно (9. 30 часа), независимо от броя на присъстващите член - кооператори, съгласно чл. 28, ал. 2 от Устава на ЗК „Бата“ на същото място , при същия дневен ред.

                                                                                                                                                                   Управителен съвет на ЗК “Бата“

Автор:

Покана - Земеделска кооперация Бата
Ключови думи за продукта: покана
Тази страница е посетена 573 пъти.
Общо посещение на профила: 12625.
Телефонен номер е поискан 275 пъти.