Общини

Изпратете запитване на всички в тази категория.
Не се чете? Смени текста.
Код за сигурност
Общините на територията на България се явяват основните основните административно-териториални единици. В тях се осъществява местно самоуправление на база конституцията. В България има 265 общини.
Всяка община се характеризира с наименование, определена територия с ясно посочени граници, общинско население. Всяка административно-териториална единица има свой административен център. Обикновено името му се явява и име на административно-териториалната единица.
Според закона, общините са юридически лица и като такива имат право на собственост ( публична и частна ), за всяка община има определен общински бюджет, който е с публичен характер. Всяка се управлява от кмет и общински съвет, пряко избрани от населението.
Всяка община може да включва в границите си отделни селища и градски райони. Но те не трябва да са отдалечени на повече от 40 км. от центъра на съответната община. Самият център трябва да е населено място, което да обединява самата административно-териториална единица със своята техническа и социална инфраструктура.
Възможността за местно самоуправление позволява самостоятелно решаване на место ниво на всички важни въпроси, засягащи пряко жителите на общината. Тези въпроси са свързани с данъците и таксите, устройството на територията й и развитието на всяко едно населено място в общинските граници. Общинският съвет пряко отговаря за образованието и здравеопазването, икономиката и разхода на природни ресурси, опазване и развиване на културното наследство, оказване подкрепа на спорта и развиване на туристическите услуги.
Разходването на общинските средства става по предназначение. Първо средствата се разпределят по населени места вътре в общината. Други разходи се правят за удовлетворяване на потребностите на самата общност, реализиране на държавни функции, оказване на помощ на предприятия, чиято дейност пряко влияе върху икономиката на общината.

Категория "Общини" - информация за адрес, населено място, телефон и факс, работно време, email и контакт. Запази час.
Не се намерихте в списъка?

Добави фирмата си в тази категория. Напиши име на фирма и телефон и ние ще се свържем с теб!