Обучение докторантура и магистратура в ИИИ БАН София - Институт за икономически изследвания

Института за икономически изследвания при БАН извършва обучение на магистри и докторанти в град София.

Институт за икономически изследвания - Infocall.bg
Институт за икономически изследвания - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Обучение докторантура и магистратура в ИИИ БАН София

Институтът за икономически изследвания при БАН извършва обучение на магистри и докторанти в град София. Самото обучение се провежда съобразно редица изисквания в областта. Те произтичат от:

 • Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България;
 • Закона за развитието на академичния състав в Република България;
 • Закона за висшето образование;
 • Закона и Устава на Българска академия на науките;
 • Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИИ при БАН;
 • Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на Икономическия институт на БАН;
 • Правилника за дейността на Центъра за обучение и Академичния съвет при БАН;
 • Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Българската академия на науките провеждане на докторантурите в ИИ на БАН.

Обучението на докторанти се извършва по следните акредитирани научни специалности:

 • Политическа икономия;
 • Народно стопанство;
 • Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка;
 • Статистика и демография;
 • Световно стопанство и международни икономически отношения;
 • Икономика и организация на труда;
 • Икономика и управление (индустрия)
 • Организация и управление извън сферата на материалното производство;
 • Маркетинг.

Повече информация за специалностите за придобиване на степен магистър, ще получите на посочения телефон за контакт.

Обучение докторантура и магистратура в ИИИ БАН София - Институт за икономически изследвания
Подобни от категорията
Ключови думи за услугата: обучение докторантура ИИИ БАН София, обучение магистратура ИИИ БАН София
Тази страница е посетена 2240 пъти.
Общо посещение на профила: 19061.
Телефонен номер е поискан 50 пъти.