Обучение бакалавър в Бургас - Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас

Университет Проф. д-р Асен Златаров град Бургас предлага обучение бакалавър към факултет по обществено здраве и здравни грижи, както и факултети: технически, природни и обществени науки.

Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Обучение бакалавър в Бургас

Факултет по технически науки към Университет Проф. Златаров:

 • Органични химични технологии;
 • Биотехнологии;
 • Неорганични химични технологии;
 • Химично инженерство;
 • Технология на материалите и материалознание;
 • Компютърни системи и технологии;
 • Електроника.

Факултет по обществени науки към Университет Проф. Златаров:

 • Стопанско управление;
 • Маркетинг;
 • Индустриален мениджмънт;
 • Туризъм
 • Предучилищна педагогика и чужд език;
 • Начална училищна педагогика и чужд език;
 • Предучилищна и начална училищна педагогика;
 • Социална педагогика;
 • Българска филология;
 • Български език и история;
 • История и психология.

Факултет по природни науки към Университет Проф. Златаров:

 • Химия;
 • Екология и опазване на околната среда.

Факултет по обществено здраве и здравни грижи:

 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия;
 • Здравен мениджмънт.

Автор:

Обучение бакалавър в Бургас - Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас
Подобни от категорията
Още обучение предлагани от Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас
Ключови думи за услугата: обучение бакалавър Бургас, факултет технически науки Бургас, факултет обществени науки Бургас, факултет природни науки Бургас, факултет здравни грижи Бургас
Тази страница е посетена 2179 пъти.
Общо посещение на профила: 20770.
Телефонен номер е поискан 75 пъти.