Телекомуникационни фирми

Изпратете запитване на всички в тази категория.
Не се чете? Смени текста.
Код за сигурност
Телекомуникационните компании най-общо са доставчиците на телефонни, телевизионни и интернет услуги. Това са мобилните оператори, доставчиците на интернет, доставчиците на телевизия и други.
Услугите на телекомуникационните компании са свързани основно с пренос на говор, пренос на видео, пренос на различни по вид данни, пренос на мултимедия. В това число влизат: обикновените домашни и мобилни телефонни услуги, интернет, цифрови и аналогови телевизионни и радио мрежи, кабелна и сателитна телевизия, сателитна навигация и други.
За целта на комуникацията между хората, телекомуникационните компании имат изградена комуникационна мрежа, която трябва да се поддържа и модернизира съобразно изискванията и нуждите на потреблението. Всеки желаещ да се включи в тази мрежа заплаща абонаментна такса на доставчика на определената услуга. По този начин клиентът става абонат на услугата. Когато дадена телекомуникационна компания предлага повече от една комуникационна услуга, се сформират така наречените пакетни услуги, които могат да бъдат закупени от клиента.
На пазара все повече се предлагат следните услуги: гледане срещу заплащане и гледане на поискване. Чрез тях потребителят не се абонира за определен период за дадена услуга, използва я използва, когато има нужда от нея.
Категория "Телекомуникационни фирми" - информация за адрес, населено място, телефон и факс, работно време, email и контакт. Запази час.